Bakkefest '19

12.-13.-14. juli 2019 ved Gilleleje Hallen

Bakkefest '19

12.-13.-14. juli 2019 ved Gilleleje Hallen

Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed, har Bakkefesten fastsat følgende regler til overholdelse på festpladsens områder:

 • Der er kun adgang på festpladsen for betalende gæster med gyldig billet/armbånd
 • Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang i alle indgange
 • Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til et af festpladsens områder bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og kan blive pålagt at betale en afgift på kr. 1000,- 
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang til festpladsen og dens områder
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til Bakkefestens medarbejdere
 • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal efterkommes uopholdeligt
 • Følgende må ikke medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på festivalområdet, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne
 • Crowdsurfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt 

Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig bortvisning og/eller politianmeldelse

Med venlig hilsen,
Bakkefesten, Bakkeselskabet

Din tryghed

Høj sikkerhed skaber tryghed, og det er vigtigt for Bakkefesten, at vores gæster, medhjælpere, kunstnere og leverandører oplever en høj grad af tryghed.
Har du brug for hjælp, så henvend dig til nærmeste vagt.

Bakkefesten udarbejder hvert år en omfattende sikkerhedsplan, der også indeholder Bakkefestens Beredskabsplan. Den er godkendt af Politi, Kommune og Frederiksborg Brand- og Redning.

Alle Bakkefestens medarbejdere i sikkerhedsorganisationen er frivillige og er underlagt forskellige retningslinjer i forbindelse med deres arbejde for Bakkefesten. De skal blandt andet leve op til en stram alkoholpolitik, retningslinjer for god opførsel og opretholdelse af beredskabet. Desuden er det afgørende for Bakkefesten at alle gæster møder smil, glæde og et højt serviceniveau hos alle professionelle og frivillige i sikkerhedsorganisationen

 

Sikkerhedsforanstaltninger til Bakkefesten

 • En crowd management funktion, der kontinuerligt overvåger publikumsflow m.m.

 • En en førstehjælpsstation, hvor du kan komme med alt fra bistik, forstuvede fødder til hjerteanfald

 • Førstehjælperne og vores interne præhospitale beredskab, som behandler tilskadekomst på stedet.

 • Centralt placerede og runderende genkendelige crowd safety og security medarbejdere ved alle scener, publikumsområder og ind- og udgange. Alle medarbejdere med en sikkerheds- og beredskabsfunktion er trænede i at håndtere forskellige situationer og kan via radio hurtigt og effektivt kalde på yderligere hjælp.

Pladsens åbningstider: 

Selvom det kunne være fedt at feste hele natten, så går den altså ikke. Vi har brug for lidt tid i de sene nattetimer til at shine festpladsen op til morgendagens strabadser. Se lige her, hvornår pladsen åbner/lukker i løbet af weekenden: 

Festpladsen
Fredag d. 12. juli – 16.00 – 02.00
Lørdag d. 13. juli – 14.00 – 02.00
Søndag d. 14. juli – 10.00 – 20.00

Adgangsbillet

Til Bakkefesten kan der kun købes adgang til festpladsen på dagen. Billetter købes i indgangen på Bøgebakken 19C, 3250 Gilleleje. Billetterne koster kun kr. 75,- pr. dag. I indgangen kan du betale med kontanter, kort og mobilepay.

Betaling

I Bakkefestens barer og boder kan der kun betales kontant eller mobilepay. Hvis man skal bruge kort kan der hæves kontanter i bureauet på festpladsen.

Koncert L.I.G.A 2015

Bakkefesten 2015 på Friluftsscenen!

Selskabet Gilleleje Strandbakker

 • Bøgebakken 19B
 • 3250 Gilleleje
 • Telefon: 48 30 23 50
 • E-mail: info@bakkefest.dk